ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ


ФИНАНСОВИ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ПОЛЗИ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ
  • Вноските за застраховка Заболяване (допълнително здравно осигуряване) за сметка на работодателя, съгласно чл. 208 от ЗКПО в размер до 60 лв. месечно за осигурен работник или служител, се определят като разход на фирмата, неподлежащ на данъчно облагане.
  • Намаляване на разходите, чрез включване на задължителните за работодателя по Наредба № 3 прегледи и изследвания към обхвата на застраховката.
  • Повишаване работоспособността и намаляване на временната нетрудоспособност на служителите, чрез профилактика, своевременна диагностика и по-качествено и бързо решение на възникнали здравословни проблеми.