УКАЗАНИЕ ЗА ИМУ


ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯT НАЧИН ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА МЕСЕЧНА ОТЧЕТНА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ЕЗОК АД! ЗА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ВЪВЕДЕНИ ПО ТОЗИ НАЧИН, НЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ СУМИ!
УКАЗАНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА И ГЕНЕРИРАНЕ НА ОТЧЕТНА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ЕЗОК АД
 • Задължително трябва да се използва браузър Mozilla Firefox.
 • Влиза се в страницата на ЕЗОК АД (www.ehif.eu), където от секция „Вход ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ“ въвеждате ЕИК на лечебното заведение и ПАРОЛА, която ще получите от ЕЗОК ЗАД и влизате в приложението за генериране на отчетни спецификации.
 • От главната страница се избира от меню “НОВ ИСК”, след което трябва да потвърдите създаването на нов иск с натискане на бутона „Потвърди“.
 • Генерира се нов иск, в който можете да започнете да въвеждате информация за извършената от Вас медицинска дейност. На екран „Иск“ се вижда основна информация- име на лечебното заведение, номер на иска, сума на иска, статус, дата на разглеждане, одобрена сума и различните дейности включени в този иск. Визуализират се и бутони, с които се добавят нови услуги към иска. Бутоните са различни за различните типове дейност, като се показват само тези, които са договорени със съответното лечебно заведение.
 • С натискане бутона за съответния тип дейност се отваря менюто за добавяне на нова медицинска услуга. Напр. натискането на бутон „Нова извънболнична помощ“ води към менюто за добавяне на нова услуга по извънболнична помощ.
 • При въвеждането на данни за медицинска дейност, задължителните полета са: Осигурено лице; МКБ9 и МКБ10.
 • В поле „Осигурено лице“ се въвежда част от ЕГН-то на съответното лице. В падащото меню се филтрират лицата, чието ЕГН съдържа съответните цифри. Желаното лице се избира от падащото меню.
 • В поле МКБ9 се въвежда извършената медицинска услуга. Въвеждането може да стане по част от името на услугата (в падащото меню се филтрират дейностите, които съдържат в името си съответния текстов стринг) или по код от номенклатурата на ЕЗОК.
 • Договорената цена се зарежда автоматично в полето „Цена“
 • В поле МКБ10 се въвежда поставената диагноза. Въвеждането може да стане по част от името на диагнозата (в падащото меню се филтрират дейностите, които съдържат в името си съответния текстов стринг) или по код от МКБ10.
 • След натискане на бутона „Потвърди“, записът се добавя към съответния иск.
 • Ако за едно лице е извършена повече от една услуга, гореописаната процедура се повтаря колкото пъти е необходимо.
 • При показване на съобщение за грешка (невалидно покритие, невалиден код и т.н), текущият запис може да се откаже с натискане на бутона „Откажи“.
 • Полето “Бележки” не е задължително и се попълва, в случай че искате да дадете допълнителна информация за проведената медицинска услуга.
 • Задължително е ежедневното въвеждане на лицата, тъй като валидността на тяхното покритие се следи в реално време. Въведените записи се натрупват и визуализират като предявена спецификация в софтуера на ЕЗОК ЗАД за одобрение на извършените услуги от ЕЗОК ЗАД.
 • В края на отчетния месец Вие трябва да изпратите медицинските документи за проведените прегледи и изследвания на застраховани лица в ЕЗОК ЗАД, както и фактура за изплащане на дължимата сума.