ПРЕИМУЩЕСТВА


1. Повишена информираност на застрахованите лица за правата и задълженията им като основни участници в здравната система и възможностите им за достъп до нея.

2. Достъпност, своевременност и достатъчност на оказваната медицинската помощ.

3. Извършване на високоспециализирани и скъпоструващи изследвания, като ядрено магнитен резонанс, компютърна томография и други, без ограничения.

4. Свободен избор на лекар - специалист и лечебно заведение на територията на цялата страна.

5. Улеснен и бърз достъп за консултации, изследвания и лечение от водещи лекари специалисти в най–добрите лечебни заведения в страната.

6. Директно записване на часове за прегледи и изследвания със съдействието на координатори на ЕЗОК ЗАД на територията на цялата страна по телефона и online.

7. Превенция на здравето и ограничаване на заболеваемостта, чрез извършване на ежегодни обстойни профилактични прегледи и изследвания, особено по отношение на най–разпространените и тежко инвалидизиращи социално-значими заболявания, като:

 • Артериална хипертония
 • Артериосклероза
 • Исхемична болест на сърцето и инфаркт на миокарда
 • Мозъчен инсулт
 • Захарен диабет
 • Рак на маточната шийка
 • Тумори на млечните жлези
 • Рак на простатната жлеза
 • Остеопороза
 • Рак на дебелото черво

8. Последваща своевременна постпрофилактична координация, диагностично уточнявяне и лечение на възникнал здравословен проблем по време на профилактичните прегледи.

9. Ползване на пълния обем медицински дейности, изследвания и лечение в извънболничната и болничната медицинска помощ до решаването на даден здравословен проблем.

10. Постоянен контрол от страна на ЕЗОК ЗАД, върху качеството и обема на предоставяната медицинска помощ на застрахованите лица.

11. Покриване на медикаменти, консумативи, изследвания и лечение, които НЗОК не заплаща:

 • Санаториално лечение извън клинични пътеки на НЗОК.
 • Болнично лечение извън клинични пътеки на НЗОК.
 • Разходи за скъпоструващи изследвания, медикаменти, консумативи и лечение, незаплащани или частично заплащани от НЗОК .
 • Осигуряване на медицински транспорт, включително и въздушен, с медицински екип при спешни ситуации, включително и производствени аварии на територията на цялата страна.
 • Допълнителни, по-добри битови условия при болнично лечение – стая с 1 и 2 легла, самостоятелен санитарен възел, телевизор, хладилник, придружител, индивидуален сестрински пост, рехабилитация в домашни условия, медицински транспорт.
 • Ограничаване и преодоляване на нерегламентирани финансови взаимоотношения между пациента, медицинските лица и лечебните заведения.