Представяне


„Европейска Здравноосигурителна Каса“ ЗАД е дружество, лицензирано още през 2008 г. като Здравноосигурителен фонд за допълнително доброволно здравно осигуряване. С оглед нормативните промени, през 2013г. ЕЗОК ЗАД се прелицензира като застрахователна компания. В момента основната дейност на ЕЗОК ЗАД е насочена към  предлагането на застрахователни пакети, осигуряващи в максимална степен според нуждите на конкретните клиенти, достъп до медицински услуги в реномирани лечебни заведения.