При щета – Застраховка злополука

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА СРЕЩУ СЪБИТИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ЗЛОПОЛУКА

От тук можете да изтеглите образец на Заявление за възстановяване на разходи; както и повече информация относно необходимите документи за възстановяване на разходи при щета.