Финансови резултати

на Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания ЗАД.

page.financial.h800

Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания ЗАД е дружество, регистрирано в България с адрес на управление и седалище на дружеството –
гр. София, ул. Цанко Церковски 67А.

Адрес за кореспонденция с ЕЗОК ЗАД е гр.София, ул.6-ти Септември 45.

На връзките в част Документи можете да намерите Подробни консолидирани Годишни доклади за дейността на дружеството за 2016 и 2015 година

page.financial.h800

Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания ЗАД е дружество, регистрирано в България с адрес на управление и седалище на дружеството –
гр. София, ул. Цанко Церковски 67А.

Адрес за кореспонденция с ЕЗОК ЗАД е гр.София, ул.6-ти Септември 45.

На връзките в част Документи можете да намерите Подробни консолидирани Годишни доклади за дейността на дружеството за 2016 и 2015 година