Финансови резултати

на Европейска застрахователна компания АД

page.financial.h800
page.financial.h800

Европейска застрахователна компания АД е дружество, регистрирано в България с адрес на управление и седалище на дружеството –
гр. София, ул. Цанко Церковски 67А.

Адрес за кореспонденция с ЕЗК АД е гр.София ул. „Цар Освободител“ № 21.

На връзките в част Документи можете да намерите Подробни консолидирани Годишни доклади за дейността на дружеството за 2016 и 2015 година

page.financial.h800

Европейска застрахователна компания АД е дружество, регистрирано в България с адрес на управление и седалище на дружеството –
гр. София, ул. Цанко Церковски 67А.

Адрес за кореспонденция с ЕЗК АД е гр.София, ул.6-ти Септември 45.

На връзките в част Документи можете да намерите Подробни консолидирани Годишни доклади за дейността на дружеството за 2016 и 2015 година