При щета – Застраховка разни финансови загуби

Застрахователна защита срещу финансови загуби от дейност, извършвана на територията на Република България, възникнали и изискуеми по време на действието на застраховката.

От тук можете да изтеглите образец на Заявление за възстановяване на разходи; както и повече информация относно необходимите документи за възстановяване на разходи при щета.

ДОКУМЕНТИ