При щета – Застраховка заболяване

ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ.

Застраховка заболяване осигурява възможност за ползване на здравни услуги, свързани с превенция на здравето и решаване на всеки възникнал здравословен проблем, попадащ или допълващ обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Пакетите от медицински услуги се предлагат в три нива на покритие – Standart, Gold, VIP ,които в максимална степен да удоволетворят конкретните потребностите на клиента.