Заболяване

ЗАСТРАХОВКА ЗАБОЛЯВАНЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ.

Застраховка заболяване осигурява възможност за ползване на здравни услуги, свързани с превенция на здравето и решаване на всеки възникнал здравословен проблем, попадащ или допълващ обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Пакетите от медицински услуги се предлагат в три нива на покритие – Standart, Gold, VIP ,които в максимална степен да удоволетворят конкретните потребностите на клиента.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 • Подобряване на здравето и предпазване от заболявания – профилактика: организиране и извършване на ежегодни обстойни профилактични прегледи и изследвания, особено по отношение на най–разпространените и социално-значими заболявания
 • Извънболнична медицинска помощ: директен достъп до доболнична помощ и специалисти, без необходимост от направления за специализирана медицинска дейност, лечение, лабораторни и инструментални изследвания, рехабилитация и физиотерапия
 • Болнична медицинска помощ: диагностика, лечение, манипулации, операции, физиотерапия и рехабилитация в болнични условия.
 • Допълнителни услуги при предоставяне на медицинска помощ: настаняване в по-добри болнични условия, индивидуални сестрински грижи, медицински транспорт или санаториално болнично лечение,
 • Възстановяване на разходи за лекарствени средства: закупуване на изписани лекарства и възстановяване на извършени разходи за тях;
 • Дентални услуги: снемане на зъбен статус, почистване на зъбен камък, лечение на кариеси, плупити, абсцеси, екстракции, изграждане на зъби, металокерамика, мостове и корони;

ПРЕДИМСТВА

 • Повишена информираност на застрахованите лица за правата и задълженията им като основни участници в здравната система и възможностите им за достъп до нея.
 • Достъпност, своевременност и достатъчност на оказваната медицинската помощ;
 • Извършване на високоспециализирани и скъпоструващи изследвания без ограничения.
 • Свободен избор на лекари специалисти и лечебни заведения на територията на цялата страна.
 • Улесен и бърз достъп за консултации, изследвания и лечение от водещи лекари специалисти в най–добрите лечебни заведения в страната.
 • Директно записване на часове за прегледи и изследвания със съдействието на координатори на ЕЗОК ЗАД на територията на цялата страна по телефона и on-line.
 • Ползване на пълния обем медицински дейности, изследвания и лечение в извънболничната и болничната медицинска помощ до решаването на даден здравословен проблем.
 • Постоянен контрол от страна на ЕЗОК ЗАД, върху качеството и обема на предоставяната медицинска помощ на застрахованите лица.
 • Покриване на медикаменти, консумативи, изследвания и лечение, които НЗОК не заплаща;
 • Ограничаване и преодоляване на нерегламентирани финансови взаимоотношения между пациента, медицинските лица и лечебните заведения.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Съгласно чл. 19. (1) от ЗДВДФЗ (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17.

 
ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 • Подобряване на здравето и предпазване от заболявания – профилактика: организиране и провеждане на профилактични прегледи съвместно с работодатели, съобразени с изискванията на Наредба № 3 за задължителнитете профилактични прегледи на работниците и служителите;
 • Извънболнична медицинска помощ: директен достъп до доболнична помощ и специалисти, без необходимост от направления за специализирана медицинска дейност, лечение, лабораторни и инструментални изследвания, рехабилитация и физиотерапия
 • Болнична медицинска помощ: диагностика, лечение, манипулации, операции, физиотерапия и рехабилитация в болнични условия.
 • Допълнителни услуги при предоставяне на медицинска помощ: настаняване в по-добри болнични условия, индивидуални сестрински грижи, медицински транспорт или санаториално болнично лечение,
 • Възстановяване на разходи за лекарствени средства: закупуване на изписани лекарства и възстановяване на извършени разходи за тях;
 • Дентални услуги: снемане на зъбен статус, почистване на зъбен камък, лечение на кариеси, плупити, абсцеси, екстракции, изграждане на зъби, металокерамика, мостове и корони;

ПРЕДИМСТВА

 • Повишена информираност на застрахованите лица за правата и задълженията им като основни участници в здравната система и възможностите им за достъп до нея.
 • Достъпност, своевременност и достатъчност на оказваната медицинската помощ;
 • Извършване на високоспециализирани и скъпоструващи изследвания без ограничения.
 • Свободен избор на лекари специалисти и лечебни заведения на територията на цялата страна.
 • Улесен и бърз достъп за консултации, изследвания и лечение от водещи лекари специалисти в най–добрите лечебни заведения в страната.
 • Директно записване на часове за прегледи и изследвания със съдействието на координатори на ЕЗОК ЗАД на територията на цялата страна по телефона и on-line.
 • Промоция на здравето и ограничаване на заболеваемостта, чрез извършване на ежегодни обстойни профилактични прегледи и изследвания, особено по отношение на най–разпространените и тежко инвалидизиращи социално-значими заболявания;
 • Последваща своевременна постпрофилактична координация, диагностично уточнявяне и лечение на възникнал здравословен проблем по време на профилактичните прегледи.
 • Ползване на пълния обем медицински дейности, изследвания и лечение в извънболничната и болничната медицинска помощ до решаването на даден здравословен проблем.
 • Постоянен контрол от страна на ЕЗОК ЗАД, върху качеството и обема на предоставяната медицинска помощ на застрахованите лица.
 • Покриване на медикаменти, консумативи, изследвания и лечение, които НЗОК не заплаща;
 • Ограничаване и преодоляване на нерегламентирани финансови взаимоотношения между пациента, медицинските лица и лечебните заведения.

ФИНАНСОВИ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ПОЛЗИ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ

 • Вноските за допълнително здравно осигуряване (Застраховка Заболяване) за сметка на работодателя, съгласно чл. 208 от ЗКПО в размер до 60 лв. месечно (720 лв. годишно) за застрахован работник или служител, се определят като разход на фирмата, неподлежащ на данъчно облагане.
 • Намаляване на разходите, чрез включване на задължителните за работодателя по Наредба № 3 прегледи и изследвания към обхвата на застраховката.
 • Повишаване работоспособността и намаляване на временната нетрудоспособност на служителите, чрез профилактика, своевременна диагностика и по-качествено и бързо решение на възникнали здравословни проблеми.

Организация за работа в условията на извънредно положение

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България,
мерките за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 „„Европейска
Застрахователна и Осигурителна Компания” Застрахователно Акционерно
Дружество““ АД призовава гражданите да ограничат в максимална степен личните
посещения в офиса на Дружеството и да се възползват от възможностите за
дистанционна комуникация засега в периода до 13 април 2020 г.

• Подаването на документи, включително завеждането на претенции към
„„Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания” Застрахователно
Акционерно Дружество““ , искания за справки и друг вид информация се препоръчва
да се извършва по електронна поща на адрес: [email protected]
Електронните съобщения ще бъдат своевременно обработвани, като на подателите ще
бъде изпращан обратно входящ номер.

• При невъзможност да се използва онлайн комуникация „„Европейска
Застрахователна и Осигурителна Компания” Застрахователно Акционерно
Дружество““ АД препоръчва на гражданите да използват куриерски услуги.

Създадена е организация за приемането на куриерски пратки.
„„Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания” Застрахователно
Акционерно Дружество““ АД е създало необходимата организация, така че
гражданите да могат да се възползват от услугите му и заедно с това да проявят
отговорно отношение в ситуацията на извънредно положение в страната.

0700 20 520

CALL CENTER 24/7

Имате въпроси? Нашият кол център работи денонощно и с готовност да отговори на всеки Ваш въпрос на телефон

или през контактната форма

  Продължавайки навигацията Вие се съгласявате с използването на бисквитки. още информация

  Настройките за бисквитките на този уебсайт "разрешават бисквитки" за да ви дадат най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате уебсайта без да промените настройките на бисквитките или натиснете "Съгласен съм" приемате използването им.

  Затвори