Лечебни заведения

Лечебни заведения

Списък на изпълнителите на здравни услуги, с които „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ ЗАД има сключени договори за абонаментно обслужване на застраховани лица.

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „Пулс“ АД

Многопрофилна болница за активно лечение

Благоевград ул. „Славянска“ № 62 073/ 88 20 20

073/ 88 20 65

Болнична медицинска помощ
2 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПУЛС“ ООД

Медицински център

Благоевград ул. „Славянска“ № 62 073/ 88 20 20

073/ 88 20 65

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ 1 БУРГАС ЕООД

Диагностично-консултативен център

Бургас бул. „Стефан Стамболов“ № 73 056/810 571 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 МБАЛ – Бургас АД

Многопрофилна болница за активно лечение

Бургас бул. „Стефан Стамболов“ № 73 056/810 547
056/894 703
Болнична медицинска помощ

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ – І „СВ. КЛИМЕНТИНА – ВАРНА“ ЕООД

Диагностично-консултативен център

Варна бул. „Съборни“ № 40 052/603 802

052/918 781

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 ДКЦ „ЧАЙКА“ ЕООД

Диагностично-консултативен център

Варна ул. „Н. Вапцаров“ № 2 052/786 901

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

3 МЦ „САНИТА“ ООД

Медицински център

Варна кв. „Младост“ № 163 052/571 841

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Аркус Медикъл“ АД

Медицински център

Велико Търново ул. „Ниш“ № 1 062/640 932 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Биомед-99“ ЕООД

Медицински център

Видин ул. „Търговска“ № 2 0887 359 359

0878 856 040

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 МЦ „Свети Иван Рилски“ ООД

Медицински център

Видин ул. „Бдин“ № 16/4 094/600 655 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „Хр. Ботев“ АД

Многопрофилна болница за активно лечение

Враца бул. „Втори Юни“ № 66 092/626 140

092/665 110

Болнична медицинска помощ
2 „ДКЦ 1 Враца“ ЕООД

Диагностично-консултативен център

Враца бул. „Втори Юни“ № 66 092/ 62 20 83

092/ 62 63 09

Извънболнична медицинска помощ

13Лаборатория

3 ИППМП Д-Р СВЕТЛАНА КОЖУХАРОВА 2014 ЕООД

Индивидуална практика за първична медицинска помощ

с. Липница с. Липница 0888 293 485 Извънболнична медицинска помощ

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „ДКЦ 1 Габрово“ EООД

Диагностично-консултативен център

Габрово бул. „Трети Март“ № 3 066/813 350

066/804 905

Из14вънболнична медицинска помо15щ

Лабора16тория

ЯМР17

2 МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

Многопрофилна болница за активно лечение

Габрово ул. „Д-р Илиев – детския“ № 1 066/808 911 Болнич18на медицинска помощ

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „ДКЦ II-Добрич“ ЕООД

Диагностично-консултативен център

Добрич бул. „25-ти Септември“ № 68 058/604 574 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Св. Иван Рилски 2003“ ООД

Медицински център

Дупница ул. „Иван Вазов“ № 26 0701/59 500 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 СБНАЛ „Свети Лазар“ ЕООД

Специализирана многопрофилна болница за активно лечение

Казанлък ул. „Доктор Баев“ № 15 0431/ 6 21 25

 

Болнична медицинска помощ
2 МЦ „Ескулап-В” ООД

Медицински център

Казанлък ул. „Ген. Скобелев“ № 16 0431/ 8 74 30

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Здраве 1“ ООД

Медицински център

Козлодуй ул. „Славейков“ 0973/8 00 65

0878 619 077

Извънболнична медицинска помощ
2 МЦ „ДАРИС“ ЕООД

Медицински център

Козлодуй ул. „София“ № 13 0973/89 300

0973/89 311

0887 253 723

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

3 МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение

Козлодуй ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1 0973/ 852 250 Болнична медицинска помощ

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „ХИПОКРАТ 53“ ЕООД

Медицински център

Лом ул. „Петър Берковски“ № 3 0971/ 66 911 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Деница“ ООД

Медицински център

Монтана пл. „Алеко Константинов“ № 22 096/300 173

096/300 174

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 „Радиомед“ ЕООД

Медико-диагностична лаборатория

Монтана бул. „Ал. Стамболийски“ № 6 096/ 313 191 Образна диагностика

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ 1 Пазарджик ЕООД

Диагностично-консултативен център

Пазарджик ул. „Константин Величков“ № 50 034/406 166

034/406 150

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ – 1 ПЕРНИК ООД

Диагностично-консултативен център

Перник ул. „Брезник“ № 2 076/608 776 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ Плевен ЕООД

Диагностично-консултативен център

Плевен ул. „Г. Кочев“ № 8А 064/886 417 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 МЦ „ЕКЗАКТА МЕДИКА“ ООД

Медицински център

Плевен ул. „Тодор Каблешков“ № 35 064/ 88 55 55

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МДЛ „Русев” ЕООД

Специализирана медико-диагностична лаборатория

Пловдив ул. „Анри Барбю“ № 6 032/ 967 423

032/ 968 515

ЯМР, скенер
2 ДКЦ І – Пловдив ЕООД

Диагностично-консултативен център

Пловдив ул. „Понеделник пазар“ № 5 032/623 934

032/623 951

032/623 917

032/628 071

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

3 ДКЦ ІІ – Пловдив ЕООД

Диагностично-консултативен център

Пловдив бул. „Шести септември“ № 110 032/605 804

032/605 801

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

4 АСИМП-МЦ „Кючук Париж“ ООД

Медицински център

Пловдив ул. „Георги Кондолов“ № 43А 032/ 516 773

0896 88 77 38

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „МЦ-1 Раднево“ ЕООД

Медицински център

Раднево ул. „Георги Димитров“ № 38 0417/ 830 90 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ I Русе ЕООД

Диагностично-консултативен център

Русе ул. „Независимост“ № 2 082/ 814 225

082/ 814 255

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „МБАЛ – САМОКОВ“ ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение

Самоков ул. „Македония“ № 49 0722/ 98 110

0722/ 98 111

0722/ 89 200

0722/ 89 299

Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД

Многопрофилна болница за активно лечение

Сандански Паркова зона 0746/343 90

 

 

Болнична медицинска помощ

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД

Многопрофилна болница за активно лечение

Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ № 5 044/618 000 Болнична медицинска помощ
2 ДКЦ Сливен ООД

Диагностично-консултативен център

Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ № 5 044/618 000 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 НЕОКЛИНИК МЦСИП ЕАД

Медицински център

София ж.к. Стрелбище, бул. „П. Ю. Тодоров“ № 20 0 700 10 744

0877 597 877

 

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

ЯМР

2 „Медико-дентален център Кристал“ АД

Медико-дентален център

София ул. „Осогово“ № 55 02/42 00 220

02/42 00 221

Извънболнична медицинска помощ

Стоматология

Лаборатория

3 „Медико-дентален център Кристал“ АД

Медико-дентален център

София бул. „Ал. Стамболийски“ № 239, ет. 1 02/42 00 356

02/42 00 366

Извънболнична медицинска помощ

Стоматология

Лаборатория

4 МДЦ „Саздановски Медика Нова“ ООД

Медико-дентален център

София ул. „Нишава“ № 62 02/477 95 56

0896 571 214

 

Извънболнична медицинска помощ

Стоматология

Лаборатория

5 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЛАДОСТ МЕД 1“ ЕООД

Медицински център

София ж.к. Младост 1, бл. 54А , вх. 2 02/ 976 09 00

0885 966 924

 

Извънболнична медицинска помощ
6 МЦ „ПОЛИМЕД“ АД

Медицински център

София ул. „Брегалница“ № 47 02/ 815 79 01

02/ 815 79 02

02/ 815 79 26

0887 99 22 93

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

7 МЦ „Медкрос“ ООД

Медицински център

София ж.к. Студентски град, бл. 7А 02/ 405 32 70

02/ 405 32 71

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

8 МЦ „ЛЮЛИН-МЕД“ ООД

Медицински център

София ж.к. Люлин 7, ул. „Добри Немиров“ № 5 02/ 925 25 47

0889 14 14 11

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

9 „МЦ – ЦИМА М“ ЕООД

Медицински център

София ул. „Панайот Волов“ № 39-41 02/ 442 24 25

 

Извънболнична медицинска помощ
10 МЦ „ТОРАКС“ ЕООД

Медицински център

София бул. „Ал. Стамболийски № 57 02/ 9 12 85

0887 59 49 02

0875 16 25 81

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

11 МЦ „ТОРАКС 2“ ЕООД

Медицински център

София бул. „Фритьоф Нансен“ № 21 02/ 980 78 86

0885 430 889

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

12 МЦ „САНУС 2000“ ООД

Медицински център

София ул. „Георги Софийски“ № 3, ВМА – Поликлиника, етаж 1 02/ 922 52 75

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

13 МЦ „САНУС 2000“ ООД – филиал

Медицински център

София бул. “Иван Евст. Гешов” № 50 02/ 950 11 22

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

14 „Медицински център Хармония“ ООД

Медицински център

София жк. Младост 1, бл. 125, вх. 1 02/ 874 00 22

 

Извънболнична медицинска помощ
15 „Майчин дом – Медицински център“ ЕООД

Медицински център

София ул. „Здраве“ № 2 Поликлиника, партер 02/9172 451

 

Специализиране извънболнична медицинска помощ

 

16 „ДЕРМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА СОФИЯ“ ГПСИМПДВ ООД

Дерматологична клиника

София ж.к. Дървеница, ул. „Белимел“ № 45 02/ 472 13 56

0879

Извънболнична медицинска помощ

Дерматология

17 „ДКЦ Д-Р И.С. ГРИЙНБЕРГ“ ООД

Диагностично-консултативен център

София ж.к. Младост 3, ул. „Д-р Атанас Москов“, бл.325 02/ 97 44 816

0898 77 68 24

 

Извънболнична медицинска помощ
18 „ДКЦ Д-Р И.С. ГРИЙНБЕРГ“ ООД – филиял ж.к. Дружба 2

Диагностично-консултативен център

София ж.к. Дружба 2, бул.“Копенхаген“ 23-А, на кръстовището с бул. „Проф. Цв. Лазаров“ 02 /41 70 519

02/ 974 49 33

0898 776 812

Извънболнична медицинска помощ
19 ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕООД

Диагностично-консултативен център

София ул. „Георги Софийски“ № 1 02/ 92 30 750 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

ЯМР

20 „ЕВРОКЛИНИК ДКЦ“ ЕООД

Диагностично-консултативен център

София бул. „Цар Борис III” № 163 02/ 9 555 008

02/ 9 555 009

02/ 443 70 07

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

21 ДКЦ „СВ. ЛУКА – ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР“ ЕООД

Диагностично-консултативен център

София бул. „Евлоги Георгиев“ № 108 02/ 943 32 43

02/ 943 33 50

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

22 ДКЦ „АЛЕКСАНДРА ХЕЛФ“ ЕООД

Диагностично-консултативен център

София ул. „Бачо Киро“ №8 02/ 475 09 09

02/ 479 15 17

0879 311 108

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

23 ДКЦ XXII СОФИЯ ЕООД

Диагностично-консултативен център

София ул. „Николай Коперник“ № 9 02/ 872 06 06

02/ 892 98 59

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

24 ДКЦ XXV – СОФИЯ“ ЕООД

Диагностично-консултативен център

София ж.к. Младост 3, ул. „Свето преображение“ № 20 02/ 976 75 00 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

25 „Д-Р СИЙКА ПАВЛОВА“ – ОЧНИ БОЛЕСТИ

Специализиран очен кабинет

София ж.к. Младост 1, бл. 54, вх. 3 02/ 975 11 39

0888 491497

 

Очни болести
26 „Д-Р СИЙКА ПАВЛОВА“ – ОЧНИ БОЛЕСТИ

Специализиран очен кабинет

София ж.к. Хаджи Димитър, бл. 54, вх. Б 02/ 975 11 39

0888 491497

Очни болести
27 Дентално студио Перфект АПМП-ИППМП-ДМ ЕООД

Стоматологичен център

София ж.к. Борово, ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 1 0878 909 534

 

Стоматология
28 Стоматологичен център „Люлин Дент“

Стоматологичен център

София ж.к. Люлин 7, ул. „Добри Немиров“ № 5 02/ 824 91 00

0885 262 951

Стоматология
29 МДЛ „М-ТЕХ ” ООД

Медико-диагностична лаборатория

София бул. „Ген. Тотлебен“ № 21 02/ 951 54 61

02/ 91 543 04

ЯМР
30 МДЛ „Русев” ЕООД

Специализирана медико-диагностична лаборатория

София бул. „Ген. Н. Столетов“ № 67А в сградата на Пета-МБАЛ-София ЕАД 0886 917939

0889 535617

ЯМР, скенер
31 СМДЛ „РАМУС“ ООД

Специализирана медико-диагностична лаборатория

София

и страната

гр. София, ул. „Ангиста“ № 2-4 (зад пазар “Сточна гара”) 02/943 11 96

0886 372 639

Лаборатория
32 Университетска болница „Лозенец“

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

София ул. „Козяк“ № 1 02/ 96 07 681

02/ 96 07 682

02/ 96 07 683

02/ 96 07 684

02/ 96 07 685

Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

Лаборатория

ЯМР

33 Очна болница „Кристал “ АД

Специализирана болница

София бул. „Ал. Стамболийски“ № 239, ет. 2 02/42 00 352 Болнична медицинска помощ
34 СБАЛОТ „ВИТОША“ ЕООД

Ортопедична болница

София бул. „Симеоновско шосе“ № 108 Б 02/ 962 22 92

 

Болнична медицинска помощ

Ортопедична болница

35 „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение

София бул. „Христо Ботев“ № 120 02/ 915 85 00

 

 

Болнична медицинска помощ
36 IV МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение

София бул. Македония № 38 02/ 953 24 85

 

Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

77Лаборатория

37 МЦ „Здраве за всеки“ ЕООД

Медицински център

София ж.к. Младост 1, бл. 54А, вх. 2, партер 02/ 975 33 90 Извънболнична медицинска помощ
38 МЦ „Здраве за всеки“ ЕООД

Медицински център

София ж.к. Люлин 9, ул. „Майски ден“ №26 02/ 826 06 60 Извънболнична медицинска помощ
39 „ЛОРА – Медицински център“ ЕООД

Медицински център

София ул. „Позитано“ № 10 02/ 980 80 65 Извънболнична медицинска помощ
40 МЦ „Кардио плюс“ ЕООД

Медицински център

София ул. „Св. Георги Софийски“ №3, Поликлиника ВМА 02/922 6029

02/922 6030

02/922 6031

Извънболнична медицинска помощ
41 МЦСИП „Арго медика“ ООД

Медицински център за специализирана извънболнична помощ

София ул. „Стара планина“ №23 02/45 077 45 Извънболнична медицинска помощ
42 „ДКЦ Асцендент“ ООД

Диагностично-консултативен център

София ул. „Бачо Киро“ №47 02/ 983 9494

02/ 983 1568

0885 542 079

Извънболнична медицинска помощ
43 „АСМП – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ 2000“ ООД

Медицински център

София бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 92 02/ 931 61 45

02/ 831 30 10

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

44 „МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София

и страната

гр. София, ул. „Позитано“ №24 02/ 9 863 864

02/ 9 866 676

Лаборатория
45 ПЕТА МБАЛ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Многопрофилна болница за активно лечение

София бул. „Столетов“ № 67А 02/ 92 68 147 Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

46 МЦ за СИМП по белодробни болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ

София бул. „Акад. Иван Гешов“ №19 02/851 39 50 Извънболнична медицинска помощ
47 „ДКЦ ВИТА“ ЕООД

Диагностично-консултативен център

София Ул. „Драговица“ №9 02/ 960 49 50
02/ 45 22 000
Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

48 ДКЦ II – СОФИЯ ЕООД

Диагностично-консултативен център

София ул. „Хан Крум“ № 1 02/ 988 28 68 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

49 МДЛ „ЛОРА“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София ул. „Позитано“ № 10 02/ 981 21 15 Лаборатория
50 МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ“ ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение

София Ул. „Д-р Любен Русев“ №1 02/ 9702 300 Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

51 ДКЦ „СОФИЯМЕД“ ЕООД

Диагностично-консултативен център

София Блок 1: бул. „Г.М.Димитров” №16
Блок 2: ул. „Димитър Моллов“ №10
Блок 1:
02/ 465 00 00
02/ 465 00 02
Блок 2:
02/ 448 58 98
02/ 448 58 99
Извънболнична медицинска помощ
Лаборатория
ЯМР
52 ДКЦ XI – СОФИЯ ЕООД

Диагностично-консултативен център

София Ул. „Цар Симеон“ №145 02/ 931 8048 Извънболнична медицинска помощ
Лаборатория
53 СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД

Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология

София ул. „Здраве“ №2 02/ 9172 200
02/ 9172 355
Болнична медицинска помощ

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „МЦ Свети Пантелеймон“ ЕООД

Медицински център

Стара Загора ул. „П. Р. Славейков“ № 8 042/ 636 147 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 ДКЦ „Ритъм ТР“ООД

Диагностично-консултативен център

Стара Загора ул. „Васил Априлов“ № 12А 042/ 615 000

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ „Св. Георги“ ЕООД

Диагностично-консултативен център

Хасково ул. „Ст. Стамболов“ № 2 038/ 606 229

038/ 606 212

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 МБАЛ „Хигия” ООД

Многопрофилна болница за активно лечение

Хасково ул. „Ст. Стамболов“ № 2 038/ 606 231

 

Болнична медицинска помощ

 

Наименование на лечебното заведение

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „ДИАНАМЕД – 2001“ ЕООД

Медицински център

Ямбол ул. „П. Хитов“ № 30 046/ 66 15 30 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 „ДКЦ 1 – ЯМБОЛ“ ЕООД

Диагностично-консултативен център

Ямбол ул. „Христо Смирненски“ № 2 046/ 60 00 26

0893 303 473

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

0700 20 520

CALL CENTER 24/7

Имате въпроси? Нашият кол център работи денонощно и с готовност да отговори на всеки Ваш въпрос на телефон

или през контактната форма

Продължавайки навигацията Вие се съгласявате с използването на бисквитки. още информация

Настройките за бисквитките на този уебсайт "разрешават бисквитки" за да ви дадат най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате уебсайта без да промените настройките на бисквитките или натиснете "Съгласен съм" приемате използването им.

Затвори