Лечебни заведения

Лечебни заведения

Списък на изпълнителите на здравни услуги, с които „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ ЗАД има сключени договори за абонаментно обслужване на застраховани лица.

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „Пулс“ АД   

Многопрофилна болница за активно лечение

Благоевград ул. „Славянска“ № 62 073/ 88 20 20  

073/ 88 20 65

Болнична медицинска помощ
2 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПУЛС“ ООД   

Медицински център

Благоевград ул. „Славянска“ № 62 073/ 88 20 20  

073/ 88 20 65

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ 1 БУРГАС ЕООД  

Диагностично-консултативен център

Бургас бул. „Стефан Стамболов“ № 73 056/810 571 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

2 МБАЛ – Бургас АД  

Многопрофилна болница за активно лечение

Бургас бул. „Стефан Стамболов“ № 73 056/810 547
056/894 703
Болнична медицинска помощ

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ – І „СВ. КЛИМЕНТИНА – ВАРНА“ ЕООД  

Диагностично-консултативен център

Варна бул. „Съборни“ № 40 052/603 802  

052/918 781

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

2 ДКЦ „ЧАЙКА“ ЕООД  

Диагностично-консултативен център

Варна ул. „Н. Вапцаров“ № 2 052/786 901 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

3 МЦ „САНИТА“ ООД  

Медицински център

Варна кв. „Младост“ № 163 052/571 841 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Аркус Медикъл“ АД   

Медицински център

Велико Търново ул. „Ниш“ № 1 062/640 932 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Биомед-99“ ЕООД   

Медицински център

Видин ул. „Търговска“ № 2 0887 359 359  

0878 856 040

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

2 МЦ „Свети Иван Рилски“ ООД  

Медицински център

Видин ул. „Бдин“ № 16/4 094/600 655 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

3 МДЦ „Омега“ ЕООД  

Медико-дентален център

Видин ул. „Найчо Цанов“ №12 0878 129 726 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „Хр. Ботев“ АД   

Многопрофилна болница за активно лечение

Враца бул. „Втори Юни“ № 66 092/626 140  

092/665 110

Болнична медицинска помощ
2 „ДКЦ 1 Враца“ ЕООД  

Диагностично-консултативен център

Враца бул. „Втори Юни“ № 66 092/ 62 20 83  

092/ 62 63 09

Извънболнична медицинска помощ  

13Лаборатория

3 ИППМП Д-Р СВЕТЛАНА КОЖУХАРОВА 2014 ЕООД  

Индивидуална практика за първична медицинска помощ

с. Липница с. Липница 0888 293 485 Извънболнична медицинска помощ

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „ДКЦ 1 Габрово“ EООД  

Диагностично-консултативен център

Габрово бул. „Трети Март“ № 3 066/813 350  

066/804 905

Из14вънболнична медицинска помо15щ  

Лабора16тория

ЯМР17

2 МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД  

Многопрофилна болница за активно лечение

Габрово ул. „Д-р Илиев – детския“ № 1 066/808 911 Болнич18на медицинска помощ

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „ДКЦ II-Добрич“ ЕООД   

Диагностично-консултативен център

Добрич бул. „25-ти Септември“ № 68 058/604 574 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Св. Иван Рилски 2003“ ООД  

Медицински център

Дупница ул. „Иван Вазов“ № 26 0701/59 500 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 СБНАЛ „Свети Лазар“ ЕООД   

Специализирана многопрофилна болница за активно лечение

Казанлък ул. „Доктор Баев“ № 15 0431/ 6 21 25 Болнична медицинска помощ
2 МЦ „Ескулап-В” ООД  

Медицински център

Казанлък ул. „Ген. Скобелев“ № 16 0431/ 8 74 30 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Здраве 1“ ООД   

Медицински център

Козлодуй ул. „Славейков“ 0973/8 00 65  

0878 619 077

Извънболнична медицинска помощ
2 МЦ „ДАРИС“ ЕООД  

Медицински център

Козлодуй ул. „София“ № 13 0973/89 300  

0973/89 311

0887 253 723

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

3 МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Козлодуй ЕООД  

Многопрофилна болница за активно лечение

Козлодуй ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1 0973/ 852 250 Болнична медицинска помощ

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 СМДЛ „МИКРОБИОЛАБ“ ЕООД  

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория

Костинброд ул. „Славянска“ №2, ет.2 0884 211 861  

0887 247 829

Лаборатория (микробиология, серология, паразитология)

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „ХИПОКРАТ 53“ ЕООД  

Медицински център

Лом ул. „Петър Берковски“ № 3 0971/ 66 911 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Деница“ ООД  

Медицински център

Монтана пл. „Алеко Константинов“ № 22 096/300 173  

096/300 174

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

2 „Радиомед“ ЕООД  

Медико-диагностична лаборатория

Монтана бул. „Ал. Стамболийски“ № 6 096/ 313 191 Образна диагностика

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ 1 Пазарджик ЕООД   

Диагностично-консултативен център

Пазарджик ул. „Константин Величков“ № 50 034/406 166  

034/406 150

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ – 1 ПЕРНИК ООД   

Диагностично-консултативен център

Перник ул. „Брезник“ № 2 076/608 776 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ Плевен ЕООД  

Диагностично-консултативен център

Плевен ул. „Г. Кочев“ № 8А 064/886 417 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

2 МЦ „ЕКЗАКТА МЕДИКА“ ООД  

Медицински център

Плевен ул. „Тодор Каблешков“ № 35 064/ 88 55 55 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ І – Пловдив ЕООД  

Диагностично-консултативен център

Пловдив ул. „Понеделник пазар“ № 5 032/623 934  

032/623 951

032/623 917

032/628 071

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

2 ДКЦ ІІ – Пловдив ЕООД   

Диагностично-консултативен център

Пловдив бул. „Шести септември“ № 110 032/605 804  

032/605 801

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

3 АСИМП-МЦ „Кючук Париж“ ООД  

Медицински център

Пловдив ул. „Георги Кондолов“ № 43А 032/ 516 773  

0896 88 77 38

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „МЦ-1 Раднево“ ЕООД  

Медицински център

Раднево ул. „Георги Димитров“ № 38 0417/ 830 90 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ I Русе ЕООД  

Диагностично-консултативен център

Русе ул. „Независимост“ № 2 082/ 814 225  

082/ 814 255

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „МБАЛ – САМОКОВ“ ЕООД  

Многопрофилна болница за активно лечение

Самоков ул. „Македония“ № 49 0722/ 98 110  

0722/ 98 111

0722/ 89 200

0722/ 89 299

Извънболнична медицинска помощ  

Болнична медицинска помощ

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД  

Многопрофилна болница за активно лечение

Сандански Паркова зона 0746/343 90 Болнична медицинска помощ

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД  

Многопрофилна болница за активно лечение

Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ № 5 044/618 000 Болнична медицинска помощ
2 ДКЦ Сливен ООД  

Диагностично-консултативен център

Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ № 5 044/618 000 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ Смолян ООД  

Медицински център

Смолян бул. „България“ №2 0301 62831  

0301 62275

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „Медико-дентален център Кристал“ АД  

Медико-дентален център

София ул. „Осогово“ № 55 02/42 00 220  

02/42 00 221

Извънболнична медицинска помощ  

Стоматология

Лаборатория

2 „Медико-дентален център Кристал“ АД  

Медико-дентален център

София бул. „Ал. Стамболийски“ № 239, ет. 1 02/42 00 356  

02/42 00 366

Извънболнична медицинска помощ  

Стоматология

Лаборатория

3 МДЦ „Саздановски Медика Нова“ ООД  

Медико-дентален център

София ул. „Нишава“ № 62 02/477 95 56  

0896 571 214

Извънболнична медицинска помощ  

Стоматология

Лаборатория

4 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЛАДОСТ МЕД 1“ ЕООД  

Медицински център

София ж.к. Младост 1, бл. 54А , вх. 2 02/ 976 09 00  

0885 966 924

Извънболнична медицинска помощ
5 МЦ „ПОЛИМЕД“ АД  

Медицински център

София ул. „Брегалница“ № 47 02/ 815 79 01  

02/ 815 79 02

02/ 815 79 26

0887 99 22 93

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

6 МЦ „Медкрос“ ООД  

Медицински център

София ж.к. Студентски град, бл. 7А 02/ 405 32 70  

02/ 405 32 71

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

7 МЦ „ЛЮЛИН-МЕД“ ООД  

Медицински център

София ж.к. Люлин 7, ул. „Добри Немиров“ № 5 02/ 925 25 47  

0889 14 14 11

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

8 „МЦ – ЦИМА М“ ЕООД  

Медицински център

София ул. „Панайот Волов“ № 39-41 02/ 442 24 25 Извънболнична медицинска помощ
9 МЦ „ТОРАКС“ ЕООД  

Медицински център

София бул. „Ал. Стамболийски № 57 02/ 9 12 85  

0887 59 49 02

0875 16 25 81

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

10 МЦ „ТОРАКС 2“ ЕООД  

Медицински център

София бул. „Фритьоф Нансен“ № 21 02/ 980 78 86  

0885 430 889

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

11 „Медицински център Хармония“ ООД  

Медицински център

София жк. Младост 1, бл. 125, вх. 1 02/ 874 00 22 Извънболнична медицинска помощ
12 „Майчин дом – Медицински център“ ЕООД  

Медицински център

София ул. „Здраве“ № 2 Поликлиника, партер 02/9172 451 Специализиране извънболнична медицинска помощ
13 „ДЕРМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА СОФИЯ“ ГПСИМПДВ ООД  

Дерматологична клиника

София ж.к. Дървеница, ул. „Белимел“ № 45 02/ 472 13 56  

0879

Извънболнична медицинска помощ  

Дерматология

14 „ДКЦ Д-Р И.С. ГРИЙНБЕРГ“ ООД   

Диагностично-консултативен център

София ж.к. Младост 3, ул. „Д-р Атанас Москов“, бл.325 02/ 97 44 816  

0898 77 68 24

Извънболнична медицинска помощ
15 „ДКЦ Д-Р И.С. ГРИЙНБЕРГ“ ООД – филиял ж.к. Дружба 2  

Диагностично-консултативен център

София ж.к. Дружба 2, бул.“Копенхаген“ 23-А, на кръстовището с бул. „Проф. Цв. Лазаров“ 02 /41 70 519  

02/ 974 49 33

0898 776 812

Извънболнична медицинска помощ
16 ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕООД  

Диагностично-консултативен център

София ул. „Георги Софийски“ № 1 02/ 92 30 750 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

ЯМР

17 „ЕВРОКЛИНИК ДКЦ“ ЕООД  

Диагностично-консултативен център

София бул. „Цар Борис III” № 163 02/ 9 555 008  

02/ 9 555 009

02/ 443 70 07

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

18 ДКЦ „АЛЕКСАНДРА ХЕЛФ“ ЕООД  

Диагностично-консултативен център

София ул. „Бачо Киро“ №8 02/ 475 09 09  

02/ 479 15 17

0879 311 108

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

19 ДКЦ XXII СОФИЯ ЕООД  

Диагностично-консултативен център

София ул. „Николай Коперник“ № 9 02/ 872 06 06  

02/ 892 98 59

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

20 ДКЦ XXV – СОФИЯ“ ЕООД  

Диагностично-консултативен център

София ж.к. Младост 3, ул. „Свето преображение“ № 20 02/ 976 75 00 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

21 „Д-Р СИЙКА ПАВЛОВА“ – ОЧНИ БОЛЕСТИ  

Специализиран очен кабинет

София ж.к. Младост 1, бл. 54, вх. 3 02/ 975 11 39  

0888 491497

Очни болести
22 „Д-Р СИЙКА ПАВЛОВА“ – ОЧНИ БОЛЕСТИ  

Специализиран очен кабинет

София ж.к. Хаджи Димитър, бл. 54, вх. Б 02/ 975 11 39  

0888 491497

Очни болести
23 Дентално студио Перфект АПМП-ИППМП-ДМ ЕООД  

Стоматологичен център

София ж.к. Борово, ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 1 0878 909 534 Стоматология
24 Стоматологичен център „Люлин Дент“  

Стоматологичен център

София ж.к. Люлин 7, ул. „Добри Немиров“ № 5 02/ 824 91 00  

0885 262 951

Стоматология
25 СМДЛ „РАМУС“ ООД  

Специализирана медико-диагностична лаборатория

София  

и страната

гр. София, ул. „Ангиста“ № 2-4 (зад пазар “Сточна гара”) 02/943 11 96  

0886 372 639

Лаборатория
26 Университетска болница „Лозенец“  

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

София ул. „Козяк“ № 1 02/ 96 07 681  

02/ 96 07 682

02/ 96 07 683

02/ 96 07 684

02/ 96 07 685

Извънболнична медицинска помощ  

Болнична медицинска помощ

Лаборатория

ЯМР

27 Очна болница „Кристал “ АД  

Специализирана болница

София бул. „Ал. Стамболийски“ № 239, ет. 2 02/42 00 352 Болнична медицинска помощ
28 „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД  

Многопрофилна болница за активно лечение

София бул. „Христо Ботев“ № 120 02/ 915 85 00 Болнична медицинска помощ
29 IV МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД  

Многопрофилна болница за активно лечение

София бул. Македония № 38 02/ 953 24 85 Извънболнична медицинска помощ  

Болнична медицинска помощ

77Лаборатория

30 МЦ „Здраве за всеки“ ЕООД  

Медицински център

София ж.к. Младост 1, бл. 54А, вх. 2, партер 02/ 975 33 90 Извънболнична медицинска помощ
31 МЦ „Здраве за всеки“ ЕООД  

Медицински център

София ж.к. Люлин 9, ул. „Майски ден“ №26 02/ 826 06 60 Извънболнична медицинска помощ
32 „ЛОРА – Медицински център“ ЕООД  

Медицински център

София ул. „Позитано“ № 10 02/ 980 80 65 Извънболнична медицинска помощ
33 МЦ „Кардио плюс“ ЕООД  

Медицински център

София ул. „Св. Георги Софийски“ №3, Поликлиника ВМА 02/922 6029  

02/922 6030

02/922 6031

Извънболнична медицинска помощ
34 МЦСИП „Арго медика“ ООД  

Медицински център за специализирана извънболнична помощ

София ул. „Стара планина“ №23 02/45 077 45 Извънболнична медицинска помощ
35 „ДКЦ Асцендент“ ООД  

Диагностично-консултативен център

София ул. „Бачо Киро“ №47 02/ 983 9494  

02/ 983 1568

0885 542 079

Извънболнична медицинска помощ
36 „МДЛ Бодимед – 99“ ООД  

Медико-диагностична лаборатория

София  

и страната

гр. София, ул. „Позитано“ №24 02/ 9 863 864  

02/ 9 866 676

Лаборатория
37 ПЕТА МБАЛ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ   

Многопрофилна болница за активно лечение

София бул. „Столетов“ № 67А 02/ 92 68 147 Извънболнична медицинска помощ  

Болнична медицинска помощ

38 МЦ за СИМП по белодробни болести ЕООД   

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ

София бул. „Акад. Иван Гешов“ №19 02/851 39 50 Извънболнична медицинска помощ
39 „ДКЦ ВИТА“ ЕООД  

Диагностично-консултативен център

София Ул. „Драговица“ №9 02/ 960 49 50
02/ 45 22 000
Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

40 ДКЦ II – СОФИЯ ЕООД  

Диагностично-консултативен център

София ул. „Хан Крум“ № 1 02/ 988 28 68 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

41 МДЛ „ЛОРА“ ООД  

Медико-диагностична лаборатория

София ул. „Позитано“ № 10 02/ 981 21 15 Лаборатория
42 МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ“ ЕАД   

Многопрофилна болница за активно лечение

София Ул. „Д-р Любен Русев“ №1 02/ 9702 300 Извънболнична медицинска помощ  

Болнична медицинска помощ

43 ДКЦ „СОФИЯМЕД“ ЕООД   

Диагностично-консултативен център

София Блок 1: бул. „Г.М.Димитров” №16
Блок 2: ул. „Димитър Моллов“ №10
Блок 3: бул. „Джавахарлал Неру“ 23, ж.к. Люлин 7
Блок 1:
02/ 465 00 00
02/ 465 00 02
Блок 2:
02/ 448 58 98
02/ 448 58 99
Блок 3:
02/ 465 0003
Извънболнична медицинска помощ
Лаборатория
ЯМР
44 ДКЦ XI – СОФИЯ ЕООД   

Диагностично-консултативен център

София Ул. „Цар Симеон“ №145 02/ 931 8048 Извънболнична медицинска помощ
Лаборатория
45 СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД   

Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология

София ул. „Здраве“ №2 02/ 9172 200
02/ 9172 355
Болнична медицинска помощ
46 ДКЦ ХХ – София ЕООД  

Диагностично-Консултативен център

София ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 15-17 02/955 7225 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

47 МЦ за СМП по сърдечно-съдови заболявания ООД  

Медицински център за специализирана медицинска помощ

София пл. Преображение №1, ет. 1 (над партер) 02/ 427 1327
0889 445 727
Специализирана извънболнична медицинска помощ
48 ДКЦ V – СОФИЯ ЕООД  

Диагностично-консултативен център

София ул. „Стефан Младенов“ №8 02/ 862 9155  

02/ 862 9156

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

49 АГПСИМПФТР „ФИЗИОТИМ ЕВ“ ООД  

Групова практика/ Медицински център

София ул. „Дедеагач“ 60а 02/ 482 87 38  

0885 260 896

Физикална терапия и рехабилитация
50 СМДЛ „МИКРОБИОЛАБ“ ЕООД  

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория

София ж.к. Люлин, ул. „Проф. д-р Ал. Станишев“ №17  

ж.к. Люлин, ул. „Иван Бойчев“ №17

ж.к. Младост-1, бл. 49Б, вх. 2

02/ 925 14 15; вътр. 237  

0884 211 861

0887 247 829

Лаборатория (микробиология, серология, паразитология)
51 Университетска първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД  

Многопрофилна болница за активно лечение

София бул. „Патриарх Евтимий“ №37 02/ 805 9203 – МБАЛ  

02/ 805 9342 – ДКЦ

Извънболнична медицинска помощ  

Болнична медицинска помощ

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „МЦ Свети Пантелеймон“ ЕООД   

Медицински център

Стара Загора ул. „П. Р. Славейков“ № 8 042/ 636 147 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ „Св. Георги“ ЕООД   

Диагностично-консултативен център

Хасково ул. „Ст. Стамболов“ № 2 038/ 606 229  

038/ 606 212

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

2 МБАЛ „Хигия” ООД   

Многопрофилна болница за активно лечение

Хасково ул. „Ст. Стамболов“ № 2 038/ 606 231 Болнична медицинска помощ

Наименование на лечебното заведение Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „ДИАНАМЕД – 2001“ ЕООД  

Медицински център

Ямбол ул. „П. Хитов“ № 30 046/ 66 15 30 Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

2 „ДКЦ 1 – ЯМБОЛ“ ЕООД  

Диагностично-консултативен център

Ямбол ул. „Христо Смирненски“ № 2 046/ 60 00 26  

0893 303 473

Извънболнична медицинска помощ  

Лаборатория

0700 20 520

CALL CENTER 24/7

Имате въпроси? Нашият кол център работи денонощно и с готовност да отговори на всеки Ваш въпрос на телефон

или през контактната форма

    Продължавайки навигацията Вие се съгласявате с използването на бисквитки. още информация

    Настройките за бисквитките на този уебсайт "разрешават бисквитки" за да ви дадат най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате уебсайта без да промените настройките на бисквитките или натиснете "Съгласен съм" приемате използването им.

    Затвори