Лечебни заведения

Списък на изпълнителите на здравни услуги, с които „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ ЗАД има сключени договори за абонаментно обслужване на застраховани лица.

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „Пулс“ АД

Многопрофилна болница за активно лечение

Благоевград ул. „Славянска“ № 62 073/ 88 20 20

073/ 88 20 65

Болнична медицинска помощ
2 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПУЛС“ ООД

Медицински център

Благоевград ул. „Славянска“ № 62 073/ 88 20 20

073/ 88 20 65

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

3 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Благоевград Ж.к.Еленово, Поликлиника 1 02/943 1196 Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ

Лаборатория

1 ЦПК Св. Иван Рилски Чудотворец
ЦЕНТЪР ПО ПРЕВАНТИВНА КАРДИОЛОГИЯ
Ботевград бул. Божко Божилов 1 72369450 Болнична медицинска помощ
2 МДЛ Бодимед – 99“ ООД
Медико-диагностична лаборатория
 Ботевград ул. „Б. Божилов“ № 1, СМДЛ „Стадалаб“ 0988 935 351 Лаборатория
3 МБАЛ Ботевград

Многопрофилна болница за активно лечение

Ботевград ул. Божко Божилов 1 072 369 401

072369402 – гл.сестра

Извънболнична медицинска помощ,Болнична помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ 1 БУРГАС ЕООД

Диагностични-консултативен център

Бургас бул. „Стефан Стамболов“ № 73 056/810 571 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 МБАЛ – Бургас АД

Многопрофилна болница за активно лечение

Бургас бул. „Стефан Стамболов“ № 73 056/810 547
056/894 703
Болнична медицинска помощ
3 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Бургас жк „Меден рудник“, бл.383, вх. Г, ет.1 0884 760 847 Лаборатория
4 МДЛ Бодимед – 99“ ООД
Медико-диагностична лаборатория
Бургас бул. „Стефан Стамболов“  № 90 0884 611 667 Лаборатория
5 МДЛ Бодимед – 99“ ООД
Медико-диагностична лаборатория
Бургас к-с „Славейков“, бл. 117 0889 941 331 Лаборатория
6 ДКЦ II Бургас
Диагностично-консултативен център
Бургас бул.Демокрация №94 056/820132 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

7 МДЛ РУСЕВ ЕООД

Медико-диагностична лаборатория

Бургас бул. „Демокрация“ 94
в сградата на ДКЦ 2, ет.1
056/866 452

0887 929 539

Лаборатория

Образна диагностика

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ – І „СВ. КЛИМЕНТИНА – ВАРНА“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

Варна бул. „Съборни“ № 40 052/603 802

052/918 781

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 ДКЦ „ЧАЙКА“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

Варна ул. „Н. Вапцаров“ № 2 052/786 901

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

3 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Варна МК „Младост“, тяло А, ет.2, обект 9А и 10 /каб. 201 и 202/
0884 645 459
Лаборатория
4 МДЛ РУСЕВ ЕООД

Медико-диагностична лаборатория

Варна бул. „Цар Освободител“ 100
в двора на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД
052/61 65 66

0889 909 572

Лаборатория

Образна диагностика

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Аркус Медикъл“ АД

Медицински център

Велико Търново ул. „Ниш“ № 1 062/640 932 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Велико Търново ул. „Йоновка“ 10 /на ъгъла с ул. „Филип Тотю“/ 0884 554 197 Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Биомед-99“ ЕООД

Медицински център

Видин ул. „Търговска“ № 2 0887 359 359

0878 856 040

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 МЦ „Свети Иван Рилски“ ООД

Медицински център

Видин ул. „Бдин“ № 16/4 094/600 655 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

3 МДЦ „Омега“ ЕООД

Медико-дентален център

Видин ул. „Найчо Цанов“ №12 0878 129 726 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
2 „ДКЦ 1 Враца“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

Враца бул. „Втори Юни“ № 66 092/ 62 20 83

092/ 62 63 09

Извънболнична медицинска помощ

13Лаборатория

3 ИППМП Д-Р СВЕТЛАНА КОЖУХАРОВА 2014 ЕООД

Индивидуална практика за първична медицинска помощ

с. Липница с. Липница 0888 293 485 Извънболнична медицинска помощ
4 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Враца ул. „Никола Войводов“ 12, ет. 1
0885 426 911
Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „ДКЦ 1 Габрово“ EООД

Диагностични-консултативен център

Габрово бул. „Трети Март“ № 3 066/813 350

066/804 905

Из14вънболнична медицинска помо15щ

Лабора16тория

ЯМР17

2 МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

Многопрофилна болница за активно лечение

Габрово ул. „Д-р Илиев – детския“ № 1 066/808 911 Болнич18на медицинска помощ
3 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Габрово ул. „Райчо Каролев“ 2, МЦ „Иван Рилски“, 0882 412 459 Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ Горна Оряховица

Диагностично-консултативен център

Горна Оряховица ул. „Отец Паисий“ 72 0888 71 11 33 Извънболнична медицинска помощ

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ 1 Гоце Делчев

Медицински център

Гоце Делчев ул. „Стара планина“ 54 075160135

0898448497

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „ДКЦ II-Добрич“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

Добрич бул. „25-ти Септември“ № 68 058/604 574 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Добрич бул. „25-ти септември“ 45
0884 212 611
Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Св. Иван Рилски 2003“ ООД
Медицински център
Дупница ул. „Иван Вазов“ № 26 0701/59 500 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 СБНАЛ „Свети Лазар“ ЕООД

Специализирана многопрофилна болница за активно лечение

Казанлък ул. „Доктор Баев“ № 15 0431/ 6 21 25

 

Болнична медицинска помощ
2 МЦ „Ескулап-В” ООД

Медицински център

Казанлък ул. „Ген. Скобелев“ № 16 0431/ 8 74 30

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Здраве 1“ ООД

Медицински център

Козлодуй ул. „Славейков“ 0973/8 00 65

0878 619 077

Извънболнична медицинска помощ
2 МЦ „ДАРИС“ ЕООД

Медицински център

Козлодуй ул. „София“ № 13 0973/89 300

0973/89 311

0887 253 723

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ

Лаборатория

1 СМДЛ „МИКРОБИОЛАБ“ ЕООД
Самостоятелна медико-диагностична лаборатория
Костинброд ул. „Славянска“ №2, ет.2 0884 211 861

0887 247 829

Лаборатория (микробиология, серология, паразитология)

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД
Многопрофилна болница за активно лечение
Кърджали бул. „Беломорски“ 53 036164547 Болнична медицинска помощ
2 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Кърджали ул. „Екзарх Йосиф“ 4-6, ет.1 0884 932 520 Лаборатория

 Наименование на лечебното заведение  Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МДЛ Бодимед – 99“ ООД
Медико-диагностична лаборатория
Кюстендил ул. „Яворов“ № 6 078 520 504 Лаборатория

 Наименование на лечебното заведение  Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 Медицински център – Ловеч ЕООД
Медицински център
Ловеч ул. С. Съев 27 68603370 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Ловеч
ул. „Съйко Съев“ 23
0885 426 904 Лаборатория
3 МБАЛ Професор Д-Р Параскев Стоянов АД
Многопрофилна болница за активно лечение
Ловеч
ул.Съйко Съев № 27
068/667444 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория,Болнична помощ

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „ХИПОКРАТ 53“ ЕООД

Медицински център

Лом ул. „Петър Берковски“ № 3 0971/ 66 911 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Деница“ ООД

Медицински център

Монтана пл. „Алеко Константинов“ № 22 096/300 173

096/300 174

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „Св. Георги – Перник“ ООД
Медицински център
Перник 2306 Промишлена зона Перник, 76632359 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД
Многопрофилна болница за активно лечение
Перник ул. „Брезник“ № 2 076/ 601 360 Болнична медицинска помощ
3 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Перник ул. „Свети Свети Кирил и Методи“ 77, МК „Свети Георги“
0878 473 786
Лаборатория

 Наименование на лечебното заведение  Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „Югозападна болница“ ООД
Многопрофилна болница за активно лечение
Петрич ул. „Рокфелер“, 0886723913 Болнична медицинска помощ Извънболнична помощ

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ „ЕКЗАКТА МЕДИКА“ ООД

Медицински център

Плевен ул. „Тодор Каблешков“ № 35 064/ 88 55 55

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Плевен ул. „Георги Бенковски“ 75 /Бившия МЦ на Екзакта Медика/ 0884 044 164 Лаборатория
3 МДЛ Бодимед – 99“ ООД
Медико-диагностична лаборатория
Плевен ул. „Гренадерска“ 119 0882664098 Лаборатория
4 МБАЛ „СЪРЦЕ И МОЗЪК“

Многопрофилна болница за активно лечение

Плевен ул. Пиер Кюри №2 +359 64 678 400 Болнична помощ
5 КАРДИОЛОГИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕООД

Медицински център

Плевен ул. Димитър Константинов № 11 + 359 64 802 196

+ 359 64 802 199

Извънболнична медицинска помощ
6 СБАЛ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЕАД

Специализирана болница за активно лечение

Плевен ул.Владимир Вазов № 91 + 359 64 804 480 Болнична и Извънболнична помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ І – Пловдив ЕООД

Диагностични-консултативен център

Пловдив ул. „Понеделник пазар“ № 5 032/623 934

032/623 951

032/623 917

032/628 071

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 ДКЦ ІІ – Пловдив ЕООД

Диагностични-консултативен център

Пловдив бул. „Шести септември“ № 110 032/605 804

032/605 801

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

3 АСИМП-МЦ „Кючук Париж“ ООД

Медицински център

Пловдив ул. „Георги Кондолов“ № 43А 032/ 516 773

0896 88 77 38

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

4 УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД
Университетска Многопрофилна болница за активно лечение
Пловдив бул. „Пещерско шосе“ 66, 32602911 Болнична медицинска помощ Извънболнична помощ
5 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Пловдив бул. “Цар Борис III Обединител“ 33 0884 561 086 0885 049 090 032 / 96 63 13 Лаборатория
6 МДЛ Бодимед – 99“ ООД
Медико-диагностична лаборатория
Пловдив Бул. „6-ти Септември“ № 104, Вх.А Ет.2 (на ъгъла с ул.Васил Априлов). 0884 609 144 Лаборатория
7 МДЛ Бодимед – 99“ ООД
Медико-диагностична лаборатория
Пловдив ул. „Захари Стоянов“ № 94 А 032 64 62 05; 0882 530 927 Лаборатория
8 МДЛ Бодимед – 99“ ООД
Медико-диагностична лаборатория
Пловдив ул. „Самара“ № 2 0888 615 324 Лаборатория
9 МДЛ Бодимед – 99“ ООД
Медико-диагностична лаборатория
Пловдив бул. „Македония“ № 53 0882 250 812 Лаборатория
10 МДЛ Бодимед – 99“ ООД
Медико-диагностична лаборатория
Пловдив МЦ „Св. Св. Козма и Дамян“, жк. „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 79 0882 716 261 Лаборатория
11 МДЛ РУСЕВ

Медико-диагностична лаборатория

Пловдив ул. “София” 64
УМБАЛ Каспела – партербул. „България“ 234
в двора на МБАЛ Пловдив
032/241 772/
0889 90 28 90032/967 423/
0885 912 990/
0887 911 811
Лаборатория

Образна диагностика

12 МЦ “ТОРАКС” ЕООД

Медицински център

Пловдив ул. „Д. Цончев“ 5 (четвъртък пазара) 032/ 621 620

0885 240 570

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

13 АИПСМП по очни болести Окулопластик ЕООД Пловдив бул. „Шести септември“ № 112 А ет.4 0898521300 Извънболнична медицинска помощ

 Наименование на лечебното заведение  Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Разград ул. „Иван Вазов“ 7 /до Доминант/
0882 975 744
Лаборатория

 Наименование на лечебното заведение  Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Разлог ул. „Св.св.Кирил и Методий“ 4, партер
0876 162 386
Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 ДКЦ I Русе ЕООД

Диагностични-консултативен център

Русе ул. „Независимост“ № 2 082/ 814 225

082/ 814 255

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Русе ул. „Борисова“ 87
0878 467 673
Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „МБАЛ – САМОКОВ“ ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение

Самоков ул. „Македония“ № 49 0722/ 98 110

0722/ 98 111

0722/ 89 200

0722/ 89 299

Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД

Многопрофилна болница за активно лечение

Сандански Паркова зона 0746/343 90

 

Болнична медицинска помощ
2 МЦ Свети врач – Сандански
Медицински център
Сандански

 

Паркова зона 0746/343 91 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

3 МДЛ Бодимед – 99“ ООД
Медико-диагностична лаборатория
Сандански

 

ул. „Места“ № 2 0884 506 104; 0884 554 744 Лаборатория

 Наименование на лечебното заведение  Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ I – Свиленград
Медицински център
Свиленград бул. България 137 0379-7-16-31 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 Наименование на лечебното заведение  Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ Антива
Медицински център
Свищов ул. Петър Ангелов 18 03590887396759 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 Наименование на лечебното заведение  Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ Хипокрена
Медицински център
Севлиево „Втори юли“ № 13, 067 584000 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 МЦ 1 Севлиево
Медицински център
Севлиево ул. „Стефан Пешев“ 147 67534215 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

3 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Севлиево ул. „Никола Петков“ 30 /МЦ „Унимед“/ 0879 641 965 Лаборатория
4 ДКЦ „Севлиево Медика“ООД

Диагностично-консултативен център

Севлиево ул. „Никола Петков“ № 60 0675/34502

0894565040

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „Медицински център – Силистра“ ЕООД
Медицински център
Силистра ул.“Петър Мутафчиев“ 80 086/ 818 – 456

086/ 818 – 499

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 МБАЛ Силистра
Многопрофилна болница за активно лечение
Силистра ул.“Петър Мутафчиев“ 81 086/ 818 – 456

086/ 818 – 500

Болнична медицинска помощ

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД

Многопрофилна болница за активно лечение

Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ № 5 044/618 000 Болнична медицинска помощ

 Наименование на лечебното заведение  Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „Медико-дентален център Кристал“ АД

Медико-дентален център

София ул. „Осогово“ № 55 02/42 00 220

02/42 00 221

Извънболнична медицинска помощ

Стоматология

Лаборатория

2 „Медико-дентален център Кристал“ АД

Медико-дентален център

София бул. „Ал. Стамболийски“ № 239, ет. 1 02/42 00 356

02/42 00 366

Извънболнична медицинска помощ

Стоматология

Лаборатория

3 МДЦ „Саздановски Медика Нова“ ООД

Медико-дентален център

София ул. „Нишава“ № 62 02/477 95 56

0896 571 214

 

Извънболнична медицинска помощ

Стоматология

Лаборатория

4 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЛАДОСТ МЕД 1“ ЕООД

Медицински център

София ж.к. Младост 1, бл. 54А , вх. 2 02/ 976 09 00

0885 966 924

 

Извънболнична медицинска помощ
5 МЦ „ПОЛИМЕД“ АД

Медицински център

София ул. „Брегалница“ № 47 02/ 815 79 01

02/ 815 79 02

02/ 815 79 26

0887 99 22 93

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

6 МЦ „Медкрос“ ООД

Медицински център

София ж.к. Студентски град, бл. 7А 02/ 405 32 70

02/ 405 32 71

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

7 МЦ „ЛЮЛИН-МЕД“ ООД

Медицински център

София ж.к. Люлин 7, ул. „Добри Немиров“ № 5 02/ 925 25 47

0889 14 14 11

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

7-a МЦ „ЛЮЛИН-МЕД“ ООД

Медицински център

София До пилоните на НДК ул. Удово №3 ПРЕЗ СУПЕРДОК.БГ Извънболнична медицинска помощ,

АГ И АЛЕРГОЛОГ

7-б МЦ „ЛЮЛИН-МЕД“ ООД

Медицински център

София Срещу Окръжна Болница -УМБАЛ Св. Ана. ПРЕЗ СУПЕРДОК.БГ Извънболнична медицинска помощ
8 „МЦ – ЦИМА М“ ЕООД

Медицински център

София ул. „Панайот Волов“ № 39-41 02/ 442 24 25

 

Извънболнична медицинска помощ
9 МЦ „ТОРАКС“ ЕООД

Медицински център

София бул. „Ал. Стамболийски № 57 02/ 9 12 85

0887 59 49 02

0875 16 25 81

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

10 МЦ „ТОРАКС 2“ ЕООД

Медицински център

София бул. „Фритьоф Нансен“ № 21 02/ 980 78 86

0885 430 889

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

11 МЦ „САНУС 2000“ ООД

Медицински център

София ул. „Георги Софийски“ № 3, ВМА – Поликлиника, етаж 1 02/ 922 52 75

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

12 МЦ „САНУС 2000“ ООД – филиал

Медицински център

София бул. “Иван Евст. Гешов” № 50 02/ 950 11 22

 

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

13 „Медицински център Хармония“ ООД

Медицински център

София жк. Младост 1, бл. 125, вх. 1 02/ 874 00 22

 

Извънболнична медицинска помощ
14 „Майчин дом – Медицински център“ ЕООД

Медицински център

София ул. „Здраве“ № 2 Поликлиника, партер 02/9172 451

 

Специализиране извънболнична медицинска помощ

 

15 „ДЕРМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА СОФИЯ“ ГПСИМПДВ ООД

Дерматологична клиника

София ж.к. Дървеница, ул. „Белимел“ № 45 02/ 472 13 56

0879

Извънболнична медицинска помощ

Дерматология

16 „ДКЦ Д-Р И.С. ГРИЙНБЕРГ“ ООД

Диагностични-консултативен център

София ж.к. Младост 3, ул. „Д-р Атанас Москов“, бл.325 02/ 97 44 816

0898 77 68 24

 

Извънболнична медицинска помощ
17 „ДКЦ Д-Р И.С. ГРИЙНБЕРГ“ ООД – филиял ж.к. Дружба 2

Диагностични-консултативен център

София ж.к. Дружба 2, бул.“Копенхаген“ 23-А, на кръстовището с бул. „Проф. Цв. Лазаров“ 02 /41 70 519

02/ 974 49 33

0898 776 812

Извънболнична медицинска помощ
18 ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

София ул. „Георги Софийски“ № 1 02/ 92 30 750 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

ЯМР

19 ДКЦ „АЛЕКСАНДРА ХЕЛФ“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

София ул. „Бачо Киро“ №8 02/ 475 09 09

02/ 479 15 17

0879 311 108

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

20 ДКЦ XXII СОФИЯ ЕООД

Диагностични-консултативен център

София ул. „Николай Коперник“ № 9 02/ 872 06 06

02/ 892 98 59

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

21 ДКЦ XXV – СОФИЯ“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

София ж.к. Младост 3, ул. „Свето преображение“ № 20 02/ 976 75 00 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

22 „Д-Р СИЙКА ПАВЛОВА“ – ОЧНИ БОЛЕСТИ

Специализиран очен кабинет

София ж.к. Младост 1, бл. 54, вх. 3 02/ 975 11 39

0888 491497

 

Очни болести
23 „Д-Р СИЙКА ПАВЛОВА“ – ОЧНИ БОЛЕСТИ

Специализиран очен кабинет

София ж.к. Хаджи Димитър, бл. 54, вх. Б 02/ 975 11 39

0888 491497

Очни болести
24 СМДЛ „РАМУС“ ООД

Специализирана медико-диагностична лаборатория

София

и страната

гр. София, ул. „Ангиста“ № 2-4 (зад пазар “Сточна гара”) 02/943 11 96

0886 372 639

Лаборатория
25 Университетска болница „Лозенец“

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

София ул. „Козяк“ № 1 02/ 96 07 681

02/ 96 07 682

02/ 96 07 683

02/ 96 07 684

02/ 96 07 685

Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

Лаборатория

ЯМР

26 Очна болница „Кристал “ АД

Специализирана болница

София бул. „Ал. Стамболийски“ № 239, ет. 2 02/42 00 352 Болнична медицинска помощ
27 „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение

София бул. „Христо Ботев“ № 120 02/ 915 85 00

 

Болнична медицинска помощ
28 IV МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение

София бул. Македония № 38 02/ 953 24 85

 

Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

77Лаборатория

29 МЦ „Здраве за всеки“ ЕООД

Медицински център

София ж.к. Младост 1, бл. 54А, вх. 2, партер 02/ 975 33 90 Извънболнична медицинска помощ
30 МЦ „Здраве за всеки“ ЕООД

Медицински център

София ж.к. Люлин 9, ул. „Майски ден“ №26 02/ 826 06 60 Извънболнична медицинска помощ
31 „ЛОРА – Медицински център“ ЕООД

Медицински център

София ул. „Позитано“ № 10 02/ 980 80 65 Извънболнична медицинска помощ
32 МЦ „Кардио плюс“ ЕООД

Медицински център

София ул. „Св. Георги Софийски“ №3, Поликлиника ВМА 02/922 6029

02/922 6030

02/922 6031

Извънболнична медицинска помощ
33 МЦСИП „Арго медика“ ООД

Медицински център за специализирана извънболнична помощ

София ул. „Стара планина“ №23 02/45 077 45 Извънболнична медицинска помощ
34 „ДКЦ Асцендент“ ООД

Диагностични-консултативен център

София ул. „Бачо Киро“ №47 02/ 983 9494

02/ 983 1568

0885 542 079

Извънболнична медицинска помощ
35 МДЛ „Спектър“ ООД

Медико-диагностичен център

София ул. „Незабравка“ № 25, 1113 ж.к. Изток 02/ 494 0130

0884143309/ 0884143308

Образна диагностика
36 „МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София

и страната

гр. София, ул. „Позитано“ №24 02/ 9 863 864

02/ 9 866 676

Лаборатория
37 МБАЛ „Княгиня Клементина“ София ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение

София бул. „Столетов“ № 67А 02/ 92 68 147 Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

38 МЦ за СИМП по белодробни болести ЕООД

Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ

София бул. „Акад. Иван Гешов“ №19 02/851 39 50 Извънболнична медицинска помощ
39 ДКЦ II – СОФИЯ ЕООД

Диагностични-консултативен център

София ул. „Хан Крум“ № 1 02/ 988 28 68 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

40 МДЛ „ЛОРА“ ООД

Многопрофилна болница за активно лечение

София ул. „Позитано“ № 10 02/ 981 21 15 Лаборатория
41 МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ“ ЕАД

Многопрофилна болница за активно лечение

 

 

София Ул. „Д-р Любен Русев“ №1 02/ 9702 300 Извънболнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

42 ДКЦ „СОФИЯМЕД“ ЕООД

Диагностично-консултативен център

София Блок 1:

бул. „Г.М.Димитров” №16

Блок 2:

ул. „Димитър Моллов“ №10

Блок 1:

02/ 465 00 00

02/ 465 00 02

Блок 2:

02/ 448 58 98

02/ 448 58 99

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

ЯМР

43 ДКЦ XI – СОФИЯ ЕООД

Диагностично-консултативен център

София Ул. „Цар Симеон“ №145 02/ 931 8048 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

44

 

СМДЛ „РАМУС“ ООД

Специализирана медико-диагностична лаборатория

София София ПК 1527, ул.“Капитан Димитър Списаревски“ 26 0886 372 639 Лаборатория
44 „МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София ул. „Бузлуджа“ №29 02 852 48 84; 02 852 96 69 Лаборатория
45 „МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София ул. „Здраве“ №19 02 952 11 55

0884 554 741

Лаборатория
46 „МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София жк. Иван Вазов, бул. „Витоша“ №9 0885 234 390 Лаборатория
47 „МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София жк. Гео Милев, ул. „Н. Коперник“ №9 0882 550 854 Лаборатория
48 МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София жк. Полигона, ул. „Петър Протич“ №4 (Болница ЗОРА) 0884 516 407 Лаборатория
49 МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София кв. Дианабад, бул. „Никола Габровски“ №16 0884 506 027 Лаборатория
50 МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София кв. Лозенец, ул. „Добри Войников“ №29 02 866 53 85

0888 895 582

Лаборатория
51 МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София кв. Люлин, ул. 400 №56, ет. 1 (Метростанция Люлин до Технополис) 0887 070 275 Лаборатория
52 МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София кв. Сухата река, ул. „Емануил Васкидович“ №40 0882 035 370 Лаборатория
53 МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София кв. Младост 1, бл. 53 (зад Онкодиспансера) 0882 025 506 Лаборатория
54 МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София кв. Младост 2, бл. 242 (МЦ БИВИ) 02 974 65 90

0894 559 848

Лаборатория
56 МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София кв. Младост 3, бл. 387, вх. 1, комплекс Гардения 0884 505 683 Лаборатория
57 МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София кв. Манастирски ливади, ул. „Синанишко езеро“ №11А 0888 808 743 Лаборатория
58 МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София кв. Лозенец, ул. „Добри Войников“ №29 02 866 53 85

0888 895 582

Лаборатория
59 МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София кв. Младост 2, бл. 242 (МЦ БИВИ) 02 974 65 90

0884 559 848

Лаборатория
60 МДЛ Бодимед – 99“ ООД

Медико-диагностична лаборатория

София кв. Манастирски ливади, ул. Българска легия №3 (МЦ Малчовците) 0882 741 745 Лаборатория
61
ДКЦ XX – СОФИЯ ЕООД
Диагностично-консултативен център
София ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 15-17 02/ 955 7225 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

62 ИМАНИ МДЦИСМДП ЕООД

Медико-диагностична лаборатория

София Бул. Александър Пушкин 116 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

63

 

СМДЛ „МИКРОБИОЛАБ“ ЕООД София ж.к. Люлин, ул. „Проф. д-р Ал. Станишев“ №17

ж.к. Люлин, ул. „Иван Бойчев“ №17

ж.к. Младост-1, бл. 49Б, вх. 2

02/ 925 14 15; вътр. 237

0884 211 861

0887 247 829

Лаборатория (микробиология, серология, паразитология)
64

 

ГПСМ – ДЛЛОЗ „СВЕТЛИНА“ ООД София Ул.Христо Смирненски 11 02/9312281

0899519407

Извънболнична медицинска помощ
65 ДКЦ 12 – София ЕООД

Диагностично-консултативен център

София ж.к. „Люлин – 9“, ул. „Иван Бойчев“ № 17 (База 1)

„Люлин – 2“, ул. „Проф. д-р Александър Станишев“ № 17 (База 2)

02/9276002

02/9276004

Лаборатория

Извънболнична медицинска помощ

66 ДКЦ „Фокус-5“

Диагностично-консултативен център

София ул. „Христо Станчев“ № 15 (партер) 02 9581230

0879 930525

02 9515370

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

67 МЦ Здраве 2003

Медицински център

София р-н Подуяне, Ж. К. Суха Река, бл. 60

р-н Сердика, ул.Мир 1

02/9454773

0884072612

Извънболнична медицинска помощ
68 ДКЦ „Св. Врач и св. св. Кузма и Дамян“ ООД

Диагностично-консултативен център

София ул. „Димитър Манов“ № 17 02/9505925

0889150150/ 0895150150

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

69 МЦ „Европейска кардиология“ – ЕООД

Медицински център

София ул. „Крум Попов“ № 50-54 +359 2 963 1298

02 963 38 43

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

70 „Медицински център Провита22 „ООД

Медицински център

София ул. „Монтевидео“ № 66 0899961137 Извънболнична медицинска помощ

Образна диагностика

71 ЕВРИКЛИНИК ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

Диагностично-консултативен център

София бул. „Цар Борис III“ № 163 +359 889 147 007

+359 889 147 007

Извънболнична медицинска помощ
72 МДЛ – РУСЕВ ЕООД

Mедико – диагностична лаборатория

София гр. София, ул.“Акад.Стефан Младенов“ 8 / Студентска поликлиника – партер +359 885 500 601 Образна диагностика

Лаборатория

73 МЦ ПТБ – МЕД ООД

Медицински център

София ж.к Люлин, бул.д-р Петър Дертлиев № 25, ТК Лабиринт, сграда Б ет.2 и 3 +359 890 999 084 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

74 АГПИПМП по ДМ – ПТБ ДЕНТАЛ ООД

Амбулатория за групова практика за извънболнична първична медицинска помощ/ Дентални услуги

София ж.к Люлин, бул.д-р Петър Дертлиев № 25, ТК Лабиринт, сграда Б ет.2 +359 890 999 084 Дентални услуги
75 МЦ МЛАДОСТ ЕОД

Медицински център

София ж.к Младост 3 бл.380 +359 886 00 8811 Извънболнична медицинска помощ,

Лаборатория

76 ДКЦ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД

Диагностично-консултативен център

София бул. Академик Иван Гешов 15 +359 2 952 58 78,
+359 885 53 78 64
Извънболнична медицинска помощ,
Лаборатория
77 ЕТ Елеонор Скендерска – АМ ООД

Дентални услуги

София Люлин ул.Христо Фотев № 29 +359 888 839 551 Дентални услуги
78 БОДИЛАЙФ ЕООД

ФИЗИОТЕРАПИЯ,РАХЕБИЛИТАЦИЯ И КИНЕЗИТЕРАПИЯ

София Ул. Йоан Екзарх 53 +359 884 040 478 Физиотерапия,
Кинезитерапия
79 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ГРЪБНАЧЕН ЦЕНТЪР

Специализирана болница за активно лечение

София бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ №67А,
V-та МБАЛ, етаж 8
+359 2 9170 950 Извънболнична медицинска помощ/Болнична медицинска помощ
80 СМДЛОД „ТИДИЕМ“ ООД

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория по образна диагностика

София р-н „Овча купел“ 2, ул. „Фридрих Грюнангер“ №2 /на територията на Болница Доверие/ +359 876 921 457 Образна диагностика

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „МЦ Свети Пантелеймон“ ЕООД

Медицински център

Стара Загора ул. „П. Р. Славейков“ № 8 042/ 636 147 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Стара Загора ул. „Кенали“ 4 /бивша Военна болница/ 0885 046 106
0882 679 857
Лаборатория
3 МДЛ Бодимед – 99“ ООД
Медико-диагностична лаборатория
Стара Загора ул. „Васил Левски“ №54 042 95 92 92
0882 53 08 29
Лаборатория

 Наименование на лечебното заведение  Населено място Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Търговище ул. “Спиридон Грамадов“ 39 0884 538 718 Лаборатория
2 МЦ Солигена
Медицински център
Търговище ул. „Пирин“ 16 60 166 070 Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МБАЛ „Хигия” ООД

Многопрофилна болница за активно лечение

Хасково ул. „Ст. Стамболов“ № 2 038/ 606 231

 

Болнична медицинска помощ
2 МДЛ РУСЕВ

Медико-диагностична лаборатория

Хасково бул.“Съединение“49
в двора на МБАЛ Хасково
0886 909 629 Образна диагностика

Лаборатория

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 МЦ МБАЛ – Шумен ЕООД
Медицински център
Шумен Ул.Васил Априлов №63 0884 195 302

054/ 879 188

Извънболнична медицинска помощ

 

Наименование на лечебното заведение

 

Населено място

Адрес на лечебното заведение Телефон за връзка с лечебното заведение Вид на оказваната помощ
1 „ДКЦ 1 – ЯМБОЛ“ ЕООД

Диагностични-консултативен център

Ямбол ул. „Христо Смирненски“ № 2 046/ 60 00 26

0893 303 473

Извънболнична медицинска помощ

Лаборатория

2 СМДЛ „РАМУС“ ООД
Специализирана медико-диагностична лаборатория
Ямбол ул. „Георги Сава Раковски“ 52 046 / 66 16 30
0886 371 594
Лаборатория
3 МБАЛ „Св. Панталеймон“ АД
Многопрофилна болница за активно лечение
Ямбол бул. „Александър Малинов“ 63 46682268 Болнична медицинска помощ Извънболнична помощ

0700 20 520

CALL CENTER 24/7

Имате въпроси? Нашият кол център работи денонощно и с готовност да отговори на всеки Ваш въпрос на телефон

или през контактната форма

    Продължавайки навигацията Вие се съгласявате с използването на бисквитки. още информация

    Настройките за бисквитките на този уебсайт "разрешават бисквитки" за да ви дадат най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате уебсайта без да промените настройките на бисквитките или натиснете "Съгласен съм" приемате използването им.

    Затвори