ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

ПЪРВОКЛАСНА ЗАЩИТА НА ВАШЕТО ИМУЩЕСТВО

Застраховка имущество гарантира ефективна защита на имуществените интереси на Застрахования. Предлаганите от нас застраховки предоставят оптимални решения за сигурност и спокойствие за Вашият дом и бизнес.

Нашата цел е максимално да удовлетворим потребностите и изискванията на клиентите, чрез предлагане на иновативни, конкурентни и атрактивни застрахователни продукти.

Домът Ви

ИМУЩЕСТВО  – ДОМЪТ ВИ – Застраховката осигурява първокласна защита на дома и домашното имущество срещу неблагоприятни рискове като:

 

 • Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 • Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, следствие на природни бедствия, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, падане на лавина;
 • Градушка, Измръзване /замръзване/ на стоково-материални запаси;
 • Удар от пътно превозно средство или животно, при товарене и разтоварване с товаро-разтоварни машини по време на авария с тях , увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 • Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • Късо съединение и токов удар;
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом, включително с използване на техническо средство;
 • Без предоставяне на опис на застрахованото имущество;
 • Вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;
 • Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;
 • Чупене на стъкла и витрини;

 

ПРЕДИМСТВА

 

 • Опростена процедура на сключване на застраховката без събиране на преддоговорна информация
 • Без предоставяне на опис на застрахованото имущество
 • Без самоучастие на Застрахования
 • Застрахователната сума може да се определи в лева или евро
 • Разсрочено плащане до 4 вноски
 • Високи лимити на отговорност
 • Комбинация от различни варианти за застраховане, в зависимост от конкретните потребности и изисквания
 • Сключване на застраховката в полза на кредитна институция
Индивидуално решение за физически лица

ЗАСТРАХОВКА „ИНДИВИДУАЛНО РЕШЕНИЕ” ЗА ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА“ – Застраховката осигурява надеждна защита на имуществените интереси /жилищни сгради, домашно имущество/, на Застрахования,  срещу следните рискове:

 

 • Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 • Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, следствие на природни бедствия, проливен дъжд, наводнение в резултат от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед,  действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, падане на лавина;
 • Градушка, Измръзване /замръзване/ на стоково-материални запаси;
 • Удар от пътно превозно средство или животно; увреждане при товарене и разтоварване с товаро-разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на застрахованото имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 • Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • Късо съединение и токов удар;
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом, включително с използване на техническо средство;
 • Вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;
 • Грабеж;

 

Допълнителни рискове с лимити:

 

 • Загуба на доход от наем, във връзка с проявление на покрит по полицата риск
 • Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;
 • Разходи за разчистване на развалини и останки;
 • Чупене на стъкла и витрини;
 • Разходи за алтернативно настаняване, във връзка с проявление на покрит по полицата риск.

 

ПРЕДИМСТВА

 

 • Гъвкави условия и конкурентни цени
 • Индивидуален подход и професионално съдействие при защита на Вашите интереси
 • Без самоучастие на Застрахования
 • Застрахователната сума може да бъде договорена в лева или евро
 • Разсрочено плащане на застрахователната премия до четири вноски
 • Сключване на застраховката в полза на кредитна институция
Индивидуално решение за юридически лица

ЗАСТРАХОВКА „ИНДИВИДУАЛНО РЕШЕНИЕ” ЗА ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА“ – Застраховката осигурява надеждна защита на имуществените интереси /производствени и непроизводствени сгради, машни, обородуване, продукция и други/ на Застрахования,  срещу следните рискове:

 

 • Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
 • Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, следствие на природни бедствия, проливен дъжд, наводнение в резултат от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед,  действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, падане на лавина;
 • Градушка, Измръзване /замръзване/ на стоково-материални запаси;
 • Удар от пътно превозно средство или животно; увреждане при товарене и разтоварване с товаро-разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на застрахованото имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 • Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • Късо съединение и токов удар;
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом, включително с използване на техническо средство;
 • Вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;
 • Грабеж;

 

Допълнителни рискове с лимити:

 

 • Загуба на доход от наем, във връзка с проявление на покрит по полицата риск;
 • Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;
 • Разходи за разчистване на развалини и останки;
 • Разходи за преместване и съхранение на застраховано движимо имущество;
 • Разходи за хонорари на експерти, инженери и архитекти;
 • Чупене на стъкла, витрини, рекламни табели и надписи;

 

ПРЕДИМСТВА

 

 • Гъвкави условия и конкурентни цени
 • Индивидуален подход и професионално съдействие при защита на Вашите интереси
 • Без самоучастие на Застрахования
 • Застрахователната сума може да бъде договорена в лева или евро
 • Разсрочено плащане на застрахователната премия до четири вноски
 • Сключване на застраховката в полза на кредитна институция