При щета – Застраховка на товари по време на превоз – „Карго“

Защита на Вашите товари срещу рискове възникнали по време на транспортиране.

От тук можете да изтеглите образец на Заявление за възстановяване на разходи; както и повече информация относно необходимите документи за възстановяване на разходи при щета.

ДОКУМЕНТИ