ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ – “КАРГО”

Защита на Вашите товари срещу рискове възникнали по време на транспортиране.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ СЪГЛАСНО:

  • Институтска карго клауза „А” (Institute Cargo Clauses „А”) – 1.1.82
  • Институтска карго клауза „В” (Institute Cargo Clauses „В”) – 1.1.82
  • Институтска карго клауза „С” (Institute Cargo Clauses „С”) – 1.1.82

Допълнителни /избираеми/ рискове:

  • Военни рискове (Institute War Cargo Clauses) – 1.1.82
  • Стачки, бунтове и граждански вълнения (Institute Strikes Cargo Clauses) – 1.1.82.